×

JMB Jerzy Mikłasz

ul. Unii Lubelskiej 95B, 37-600 Lubaczów


Opis

Zajmuję się kierowaniem i nadzorem prac remontowych i budowlanych. Posiadam niezbędne kwalifikacje i doświadczenie.

Oferuję:

1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

2. Kierowanie budową, nadzór nad wykonawcami robót, doradztwo w zakresie doboru technologii i materiałów.

3. Sporządzanie umów na roboty budowlane, harmonogramów robót, weryfikację kosztorysów.

4. Prowadzenie dziennika budowy.

5. Weryfikację odbiorów przewodów kominowych, podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, prób wytrzymałości i szczelności wewnętrznej poszczególnych instalacji.

6. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych do PINB.

7. Prowadzenie książki obiektu budowlanego, przeglądy budowlane okresowe budynków i obiektów zgodnie z obowiązkiem ustawy Prawo Budowlane.

Zdjęcia

Zapraszam do współpracy

1 zdjęcie

Godziny otwarcia
  • poniedziałek 09:00 - 17:00
  • wtorek 09:00 - 17:00
  • środa 09:00 - 17:00
  • czwartek 09:00 - 17:00
  • piątek 09:00 - 17:00
  • sobota 08:00 - 17:00
  • niedziela zamknięte
Dane teleadresowe