×

Janusz Kasperski - Usługi geodezyjne

Ruda Różaniecka 129B, 37-613 Ruda Różaniecka


Opis
Fzyjne Janusz Kasperski oferuje pełną gamę usług geodezyjnych na najwyższym poziomie. 

GEODEZJA W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
- wznowienia i stabilizacje punktów granicznych
- podziały nieruchomości
- rozgraniczenia nieruchomości
- mapy do celów prawnych
- badania i regulacje stanów prawnych (m.in. do ksiąg wieczystych)
- dokumentacje do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE
- mapy do celów projektowych
- wytyczenia obiektów budowlanych
- wytyczenia sieci liniowych urządzeń podziemnych
- inwentaryzacje obiektów
- inwentaryzacje sieci uzbrojenia podziemnego
- sporządzanie dokumentacji powykonawczej
- pomiary powierzchni użytkowej

Oferujemy terminowość realizacji usług, fachowe doradztwo, poparte doświadczeniem zawodowym.

Ceny usług ustalane są z klientem indywidualnie ze względu na czynniki terenowe oraz specyfikę wykonywanych prac.
Słowa kluczowe

Jestem właścicielem tej firmy, chcę uzupełnić dane.

Zostaw swoje dane