×

ELEMENTY. Gabinet Psychoterapii Apolonia Zubowska

ul. Adama Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów


Opis

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Podczas pracy psychoterapeutycznej korzystam z metod pracy klasycznej terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) oraz modeli terapeutycznych, które wywodzą się z tego nurtu: Terapii Schematów, Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT). Protokół do pracy (oparty na badaniach naukowych) dobieram w zależności od potrzeb i trudności zgłaszanych przez pacjenta.

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem pacjenta, pracując zgodnie z Kodeksem Etycznym PTTPB. Dbając o jakość świadczonej pomocy, regularnie uczestniczę w spotkaniach superwizyjnych.

W pracy terapeutycznej zależy mi na budowaniu wzajemnego zaangażowania oraz współpracy w osiąganiu realnych celów prowadzących do zmiany i poprawy jakości życia. Prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży oraz osób dorosłych. Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, mogę pomóc zmierzyć się z problemami zdrowia psychicznego oraz trudnościami sytuacyjnymi, rozwinąć zasoby i indywidualny potencjał oraz odbudować trudne i splątane relacje z innymi.

Specjalizuję się w diagnozie i psychoterapii:

·     zaburzeń nastroju: depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe oraz inne;

·     zaburzeń lękowych: zaburzenie lękowe uogólnione (GAD), zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD), napady paniki, także z agorafobią, fobia społeczna, lęk o zdrowie oraz inne zaburzenia lękowe;

·     zaburzeń adaptacyjnych, zespołu stresu pourazowego PTSD;

·     zaburzeń odżywania;

·     zaburzeń osobowości;

·     zaburzenia kontroli impulsów.

Prowadzę konsultacje z zakresu:

·     depresji;

·     zaburzeń lękowych;

·     trudności w relacjach rodzinnych;

·     trudności w relacjach partnerskich;

·     trudności w relacjach społecznych;

·     trudności natury emocjonalnej;

·     radzenia sobie ze stresem;

·     psychoedukacji;

·     zachowań kompulsywnych;

·     perfekcjonizmu.