×

Football Academy Lubaczów

ul. Rynek, 37-600 Lubaczów


Opis
Football Academy to elitarna sieć szkółek piłkarskich dla dzieci w wieku 4-12 lat. Bazujemy na angielskich metodach treningowych i organizacyjnych.

Podstawową misją Football Academy jest podnoszenie poziomu sportowego oraz organizacyjnego dziecięcej piłki nożnej w Polsce. Football Academy za podstawowy cel stawia sobie wysoki komfort treningu, zadowolenie dziecka z odbytych zajęć oraz doskonały kontakt z rodzicami swoich podopiecznych.

Misja Football Academy realizowana jest na przestrzeni całego kraju dzięki trzem podstawowym założeniom:

1. Doskonale przygotowanemu, bezpiecznemu boisku,
2. Idealnie dobranemu, bezpiecznemu sprzętowi treningowemu,
3. Wykwalifikowanym trenerom przeprowadzającym wartościowy, interesujący, oparty na zunifikowanym systemie szkolenia trening piłkarski, dostosowany dokładnie do wieku ćwiczących.

Football Academy stawia sobie za cel nauczanie dzieci gry w piłkę nożną - przy naborze nie selekcjonujemy piłkarzy posiadających już pewne umiejętności gry w futbol, dajemy szansę każdemu.

Football Academy to szkółka piłkarska mająca za zadanie nauczyć młodego adepta futbolu wszystkich elementów techniki piłkarskiej, anatomii gry oraz zasad obowiązujących na boisku, ze szczegółnym uwzględnieniem zasad Fair Play. Football Academy proponuje treningi przez zabawę oraz edukację przez sport. Najważniejsze jest dla nas zadowolenie dziecka z treningu oraz całej piłkarskiej przygody jaką z nami przeżywa. Nie poddajemy naszych podopiecznych presji wyników, nie zwalniając jednocześnie z obowiązku czynienia postępów. Naszych podopiecznych "zarażamy pasją" do piłki nożnej.

Football Academy w swojej działalności bazuje na angielskich metodach treningowych, organizacyjno-administracyjnych oraz marketingowych.
Słowa kluczowe

Jestem właścicielem tej firmy, chcę uzupełnić dane.

Zostaw swoje dane
Dane teleadresowe